Verhardingen

Het uitvoeren van straatwerk en verhardingswerk is een van de pijlers van Twisk en Bosman welke terug gaat tot de eerste jaren van het bedrijf.

In het geval van verhardingen kunnen we in grote lijnen onderscheid maken tussen de bitumineuze verhardingen en de elementen verhardingen.

 

Bij bitumineuze verhardingen denken we aan verhardingen van wegen, fietspaden, voetpaden uitgevoerd in asfalt en bij elementen verharding aan verhardingen uitgevoerd in beton - of gebakken bestratingsmaterialen. Al deze materialen hebben hun eigenschappen en uitstraling.

 

Het uitvoeren van verhardingswerken beperkt zich niet alleen tot wegen en paden, ook verblijfsgebieden als pleinen rekenen wij hiertoe. Deze gebieden kenmerken zich door een hoogwaardige uitstraling en er wordt dan ook een hoge kwaliteit geeist. Allemaal eisen waaraan Twisk en Bosman in geruime mate kan voldoen.

 

Naast de kennis van het vlijen van de bestratingsmaterialen en het tegenwoordig steeds belangrijker worden de machinaal bestraten beschikt Twisk en Bosman over de mogelijkheid om de bestratingen nog op traditionele wijze, onder de hamer, aan te brengen.

 

Uitgevoerde projecten:

ADRESGEGEVENS

Beverwijkerstraatweg 42
1901 NJ Castricum
T 0251 - 656350