Bouw- en woonrijp maken

De wijze van bouw- en woonrijp maken is van grote invloed op de kwaliteit van het uiteindelijke product, op de bouwkosten en op de kosten van het beheer van het gerealiseerde plangebied.

Elke gemeente, ontwerper, projectontwikkelaar, aannemer en waterbeheerder heeft zo zijn eigen ervaring en mening over het proces van bouw- en woonrijp maken.

Twisk en Bosman hanteert de laatste methoden en technieken om een hoogwaardige bouw- en woonomgeving te creëren. Door de jarenlange ervaring in zowel voorbereiding als uitvoering adviseert het bedrijf graag vooraf over mogelijke knelpunten in het ontwerp en de uitvoering. Maar het blijft niet bij benoemen: vooral het aandragen van mogelijke oplossingen en die tijdig signaleren zit in de natuur van het bedrijf. 

 

Speciale aandacht besteed Twisk en Bosman aan de maatregelen om wateroverlast tijdens de bouw- en woonrijpfase te voorkomen. Dit is van belang voor doorloop en realisatie van de andere partijen op de bowuplaats, maar van doorslaggevend belang voor het rendement van de opdrachtgever.

 

Door de (wat men tegenwoordig noemt) multidisciplinaire opzet van het bedrijf is Twisk en Bosman een ervaren specialist als het gaat om minder alledaagse terreinen, zoals:

 

  • Wonen aan het water
  • Afkoppelen van verharde oppervlakten (bestrating en daken)
  • Hoge tijdsdruk
  • Hoogwaardige bouwopgave op locaties met een slechte ondergrond
  • Systeemkeuzen in de stedelijke waterhuishouding
  • Ontwerp en uitvoering van infiltratievoorzieningen

ADRESGEGEVENS

Beverwijkerstraatweg 42
1901 NJ Castricum
T 0251 - 656350