Rioolstelsel

Rioolstelsel kunnen we in twee hoofdgroepen onderverdelen, namelijk vrijverval riolering en mechanische riolering

Vrijverval riolering

We spreken over een vrijverval riolering als er gebruik gemaakt wordt van de zwaarte kracht om het afvalwater naar de gewenste bestemming te brengen. Het riool wordt dan onder een kleine helling aangebracht. Het vuil- en regenwater wordt nu via natuurlijk stroming afgevoerd. Voordeel van deze manier van aanleg is dat er geen of heel weinig pompen nodig zijn. Nadeel is het stelsel soms op grote diepte moet worden aangebracht.

 

In de vrijverval riolering kunnen we een onderverdeling maken naar twee groepen:

(Om een uigebreideren beschrijving van de stelsel te krijgen klik op de link)

 

Mechanisch riolering

Niet in allle gevallen is een vrijverval riolering mogelijk of praktisch. In die gevallen wordt veelal een mechanische riolering toegepast. bij een mechanisch riolering wordt het afvalwater in een put verzameld. Zodra het waterpeil in de put een bepaald nivo heeft bereikt dan wordt de put automatisch geleegd. Het legen van de put kan op een drietal manieren gebeuren, onder druk, vaccum of met perslucht. Hierdoor zijn de namen drukriool, vaccuumriool en luchtpersriool ontstaan.

Bij een drukriolering wordt de put middels een pomp, die het afvalwater wegpomp geleegd.

Bij een vaccumriool wordt de leiding door een hoofdstation vaccuum gezogen.

Bij een luchtpersriool wordt het afvalwater door luchtdruk naar het lozingspunt getransporteerd. De luchtdruk wordt middels een compressor opgebouwd.

 

Terug

 

ADRESGEGEVENS

Beverwijkerstraatweg 42
1901 NJ Castricum
T 0251 - 656350