Gescheiden rioolstelsel

De tweede groep binnen het vrijverval rioleringsstelsel is het gescheiden rioolstelsel.

Bij een gescheiden rioolstelsel, de naam zegt het al, wordt er een onderverdeling gemaakt tussen de vuilwaterstroom en de hemewaterstroom. Beide stromen worden in dit geval via hun eigen stelsel afgehandeld.

 

De vuilwaterstroom wordt rechtstreeks naar de rioolwaterzuivering afgevoerd en het afgescheiden hemelwater wordt nu afgevoerd naar het oppervlakte water.

 

Doordat het vuilwaterriool nu geen piekbelasting meer kent onder invloed van bijvoorbeeld extreme regenbuien zijn de overstorten overbodig geworden en wordt er geen vuilwater meer op het open water geloosd. Ook is de hoeveelheid afvalwater die ter zuivering wordt aangeboden veel geringer.

 

Terug

 

 

ADRESGEGEVENS

Beverwijkerstraatweg 42
1901 NJ Castricum
T 0251 - 656350