AWZI Haarlem Waarderpolder

Onlangs leverde Twisk & Bosman het grondwerk, leidingwerk en verhardingswerk ten behoeve van de uitbreiding AWZI Haarlem Waarderpolder op. Een zeer uitdagend project.

Om het afvalwater van de Vinex locaties in de omgeving Haarlem te kunnen afhandelen is de Afvalwaterzuivering Haarlem Waarderpolder aangepast. Bij de uitvoering van deze werkzaamheden was Twisk & Bosman nauw betrokken bij de onderdelen grondwerk, leidingwerk en verhardingswerk.

Bijna 500 meter GVK buis in de diameter 1500mm en een kleine kilometer aan hdpe buis diameter 560mm moesten op het terrein worden aangelegd. Hierbij zijn de bestaande kabel- en leidingstraten veelvuldig gekruist. Daarnaast is ook het grondwerk voor het ontvangst- en verdeelwerk en het nieuwe gemaal, welke nodig zijn voor de afhandeling van het grotere aanbod aan afvalwater, gerealiseerd.

 

Met name de aansluiting van het nieuwe gemaal op het bestaande leidingwerk en het opnemen van de bestaande effluentpunt in het nieuwe leidingwerk vormde een grote uitdaging. Hiervoor was namelijk een zeer kort tijdspad beschikbaar. Mede dankzij secuur inmeetwerk, waardoor leidingdelen prefab gemaakt konden worden, heeft Twisk & Bosman deze uitdaging tot een goed einde kunnen brengen.

 

Voor dit project heeft Twisk en Bosman gebruik gemaakt van de volgende diensten op GWW-gebied:

 

ADRESGEGEVENS

Beverwijkerstraatweg 42
1901 NJ Castricum
T 0251 - 656350