Afwatering Toussaintstraat

In de omgeving van de Toussaintstraat in de Gemeente Alkmaar veroorzaakt grondwateroverlast vochtproblemen voor de bewoners. Om deze problemen op te lossen is gekozen voor een verticaal drainage systeem. Een pilot project in en voor de Gemeente Alkmaar.

De oplossing van verticale drainage is ingegeven door de bodemopbouw in de wijk. Er bevindt zich namelijk tussen het 1e zandpakket en het 2e zandpakket een kleilaag. Door deze kleilaag kan het hemelwater niet afvoeren naar het 2e zandpakket en worden de grondwaterproblemen veroorzaakt. Middels de verticale drainage buizen wordt deze kleilaag doorbroken en heeft het hemelwater wel de mogelijkheid om de 2e zandlaag te bereiken.

 

Om dit alles mogelijk te maken zijn door Twisk en Bosman in de stegen achter de woningen boringen gemaakt waarin de infiltratie buizen geplaatst zijn. Op deze infiltratie buizen zijn ook straatkolken aangesloten om het bovenwater op te vangen en via infiltratie af te voeren.

 

In stegen met een breedte van nog geen meter geen eenvoudige zaak. Maar wel een taak die Twisk en Bosman is toevertrouwd en die tot tevredenheid is uitgevoerd.

 

Voor dit project heeft Twisk en Bosman gebruik gemaakt van de volgende diensten op GWW-gebied:

ADRESGEGEVENS

Beverwijkerstraatweg 42
1901 NJ Castricum
T 0251 - 656350