Rioolreconstructie zeeheldenbuurt

Voor de Gemeente Castricum heeft Twisk en Bosman de rioolreconstructie van de Jan van Galenlaan e.o. uitgevoerd

Bij de uitvoering van deze werkzaamheden is het bestaande gecombineerde rioleringstels vervangen door een gescheiden rioleringstelsel.

 

Bij een gescheiden stelsel worden de afvoer van het vuilwaterriool en hemelwaterriool van elkaar gescheiden. Alleen het residu van het vuilwaterriool wordt ter reiniging bij de rioolwaterzuivering aangeboden. Het hemelwaterriool loost op het open water, in dit geval een vijverpartij.

 

Tijdens de aanleg van het rioleringsstels is meteen een drainagesysteem ter bestrijding van de gevolgen van de hoge grondwaterstand aangelegd.

 

Nadat zowel riolering als drainge is aangelegd is de straat weer voorzien van de definitieve bestrating

 

Voor dit project heeft Twisk en Bosman gebruik gemaakt van de volgende diensten op GWW-gebied:

ADRESGEGEVENS

Beverwijkerstraatweg 42
1901 NJ Castricum
T 0251 - 656350