RWZI Heiloo

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier moderniseert de RWZI in Heiloo, Twisk & Bosman tekende voor het grondwerk, leidingwerk en verhardingswerk

Uitbreiding van de bestaande installatie

Door uitbreidingsplannen als de Zandzoom zal het aanbod van rioolwater in de regio Heiloo toenemen. Om deze toekomstige verhoging van rioolwater te kunnen opvangen wordt de rioolzuiveringsinstallatie in Heiloo aangepast.

 

Tijdens de aanpassing aan de zuiveringsinstallatie wordt er naast de bestaande installatie een geheel nieuwe zuivering gebouwd.

 

Nadat de nieuwbouw is voltooid wordt de oude zuivering gedeeltelijk geïntergreerd in de nieuwe installatie en wordt het restant gesloopt.

 

Bij de nieuwbouw zullen de volgende onderdelen gerealiseerd worden:

 

Toegepaste expertises op GWW-gebied:

 

ADRESGEGEVENS

Beverwijkerstraatweg 42
1901 NJ Castricum
T 0251 - 656350