Du Peyroulaan

Herstraatwerk Du Peyroulaan te Limmen.

 

Wat gaan we doen:

Aan de Du Peyroulaan is last van wateroverlast, om de overlast te verminderen worden een aantal maatregelen genomen:

Om het boven water (water op de verharding) op te vangen en af te voeren gaan we straatkolken aanbrengen.

Daarnaast gaan we in de rijbaan een drainage aanbrengen.

Na beeindiging van deze werkzaamheden wordt de Du Peyroulaan hertegeld.

 

Wanneer gaan we starten:

De werkzaamheden zullen starten op maandag 4 november a.s. en ongeveer 4 weken duren. Het werk zal in twee gedeeltes worden uitgevoerd. Wij hopen hierdoor de overlast zoveel mogelijk te beperken.

 

Welke verkeersmaatregelen worden er genomen:

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal de rijbaan geheel zijn afgesloten.

 

Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u deze stellen via ons contactformulier, of aan onze uitvoerder ter plaatsen.

Contact

ADRESGEGEVENS

Beverwijkerstraatweg 42
1901 NJ Castricum
T 0251 - 656350